Narzędzia specjalistyczne i wyposażenie warsztatów

Formularz zgloszeniowyWypełnij poniższy formularz aby zapisać się na szkolenie.
Masz pytania, dzwoń +48 326036142Szanowni Państwo,

Dane podane w trakcie zgłoszenia na szkolenie są podawane przez Państwa dobrowolnie, jednak są one niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu, a ich nie podanie będzie skutkowało niemożliwością uczestnictwa. Spółka Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. (Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland, tel. +48 32 60 36 136,www.magnetimarelli-checkstar.pl ) przetwarza dane ze zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO* jako dane niezbędne do zawarcia umowy.

Państwa dane są również przetwarzane na potrzeby prawnie uzasadnionych celów firmy, tj. wysyłki materiałów szkoleniowych lub innej korespondencji niezbędnej do obsługi poszkoleniowej. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.).

Państwa dane podane w powyższym formularzu są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom spółki Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., oraz podmiotom współpracujący przy organizacji/weryfikacji szkolenia. Państwa dane będą przetwarzane do momentu rozpoczęcia usługi oraz do 10 lat po jej zakończeniu.

Mają Państwo prawo do żądania od Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii.

Zawsze w razie wątpliwości, mogą się Państwo zwrócić do naszego Inspektora Ochrony Danych:

Pan Michał Geilke
E-mail: m.geilke@orleccy.pl

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

*-ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).